Học bổng THPT Mỹ visa J1 và F1
Tuyển sinh visa J1

Du học Canada» ANH QUỐC, IRELAND, SCOTLAND & WALES

CHƯƠNG TRÌNH ACADEMIC EXCHANGE BẰNG A LEVEL ANH QUỐC

CHƯƠNG TRÌNH ACADEMIC EXCHANGE BẰNG A LEVEL ANH QUỐC

Cập nhật: 9/13/2019-11:22:01-am

Alpine Vietnam phối hợp cùng tổ chức Educatius giới thiệu chương trình UK and Scotland Academic Exchange với Tổng chi chi phí 1 năm học là 15.500 £ (đã bao gồm ăn, ở, học phí) học sinh có thể học 2 năm liền để lấy bằng A Level

HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2019 (học sinh từ lớp 8 & 12)

HỌC BỔNG PTTH- GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2019 (học sinh từ lớp 8 & 12)

Cập nhật: 11/12/2018 8:15:32 AM

CULTURAL EXCHANGE - HIGH SCHOOL IN USA theo diện VISA J1 và F1 Tài trợ ăn, ở, học phí 1 năm tại một trường công lập Mỹ, ăn ở cùng gia đình người Mỹ bản địa

CHƯƠNG TRÌNH ACADEMIC EXCHANGE BẰNG A LEVEL ANH QUỐC

CHƯƠNG TRÌNH ACADEMIC EXCHANGE BẰNG A LEVEL ANH QUỐC

Cập nhật: 9/13/2019 11:22:01 AM

Alpine Vietnam phối hợp cùng tổ chức Educatius giới thiệu chương trình UK and Scotland Academic Exchange với Tổng chi chi phí 1 năm học là 15.500 £ (đã bao gồm ăn, ở, học phí) học sinh có thể học 2 năm liền để lấy bằng A Level